Odstąpienie od umowy
MENU

Odstąpienie od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY KUPNA

 

 

„ARISS” Żaneta Wojas

ul. Topolowa 13

32-625 Przecieszyn.

arissnails@interia.pl

 

 

Ja/My................................................niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy..............................................

......................................................................................................................................

Data zawarcia umowy sprzedaży...............................................

Imię i nazwisko konsumenta/(-ów)................................................

Adres konsumenta/(-ów)................................................................

 

Podpis konsumenta(-ów)....................................................

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data.......................

Promowane